διαμαρτυροῦμαι

διαμαρτῠροῦμαι , διαμαρτύρομαι
call gods and men to witness
fut ind mp 1st sg (attic epic doric)
διαμαρτυρέω
use a
pres ind mp 1st sg (attic epic doric)
διαμαρτυρέω
use a
pres ind mp 1st sg (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • διαμαρτυρούμαι — διαμαρτυρούμαι, διαμαρτυρήθηκα, διαμαρτυρημένος βλ. πίν. 74 Σημειώσεις: διαμαρτυρούμαι : (για γραμμάτιο) κτλ. → υφίσταμαι διαμαρτύρηση. Επομένως δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με το διαμαρτύρομαι → εκφράζω διαμαρτυρία …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • διαμαρτύρομαι — διαμαρτύρομαι, διαμαρτυρήθηκα βλ. πίν. 151 Σημειώσεις: διαμαρτύρομαι : δες σημείωση για διαμαρτυρούμαι …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.